Press Release

२६ - जुलै - २०१८

पालघर पोलीस दलाच्या नवीन व आधुनिक संकेतस्थळाचे लोकार्पण


View

१९ - जुलै - २०१८

गुन्हा दाखल प्रेसनोट


View

१९ - जुलै - २०१८

पालघर जिल्ह्यात घरफोडी करणारा सऱ्हाईत चोरटा व त्याचे साथीदारांना जेरबंद करण्यात स्थानिक गुन्हे शाखा, पालघर यांना यश.


View

१९ - जुलै - २०१८

पालघर पोलीसांकडून अवैद्य दारू धंद्यावर व अवैद्य गुटखा वाहतुकीवर कारवाई


View

१२ - जुलै - २०१८

पालघर जिल्ह्यात पोलीस असल्याचे खोटे सांगून सोन्याचे दागिने लुटणारे व सोनसाखळी चोरी करणारे चोरट्यानां जेरबंद करण्यात स्थानिक गुन्हेशाखा, पालघर यांना यश.


View


Get In Touch

We’re on Facebook and Twitter