Present Officer

   
  SP Palghar Manjunath Singe  
     
   
ASP Palghar B G Yashod   ASP Vasai Raj Tilak Roshan
     
 
SDPO Palghar Nimit Goyal DySP Home Palghar Suresh Nirmal SDPO Vasai Anil Aakade
     
   
SDPO Dahanu Sachin Pandkar SDPO Boisar SDPO Jawhar