Present Officer

   
  SP Palghar Manjunath Singe  
     
     
ASP Palghar YOGESH CHAVAN   ASP Vasai Raj Tilak Roshan
     
   
SDPO Palghar Nimit Goyal DySP Home Palghar Nimit Goyal SDPO Vasai Anil Aakade
     
   
SDPO Dahanu Sachin Pandkar SDPO Boisar SDPO Jawhar